ทอล์ก-กะ-เทย | EP.42 แขกรับเชิญ 'กรีน อัษฎาพร, วิคเตอร์ ชัชชวิศ'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE