ทอล์ก-กะ-เทย | EP.33 แขกรับเชิญ 'โอ๊ค สมิทธิ์, เม้า สุดา, โอ อนุชิต, หยาดพิรุณ, โอม ภวัต'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE