ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.46 แขกรับเชิญ ‘เอม ตามใจตุ๊ด, ปั้นจั่น ปรมะ’

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE