ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.68 แขกรับเชิญ ‘ติช่า กันติชา, เปอร์ สุวิกรม’

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE