ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.5 | แขกรับเชิญ 'พลอย เฌอมาลย์'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE