ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.114 | แขกรับเชิญ 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' และ 'โฟร์ท ณัฐวรรธน์'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE