ทอล์ก-กะ-เทย | EP.10 แขกรับเชิญ 'นน ชานน, ป้าแจ๋ว ยุทธนา, จ๋า ยศสินี, อ๊อฟ ชัยนนท์, มิลลิ ดนุภา'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE