ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.30 | แขกรับเชิญ 'นุ้ย สุจิรา, มายด์ ลภัสลัล'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE