ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.125 | แขกรับเชิญ 'ไอซ์ ปรีชญา'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE