ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.112 | แขกรับเชิญ 'ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์' และ 'ชมพู่ อารยา'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE