ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.145 | แขกรับเชิญ 'ไอซ์ อภิษฎา' และ 'กอล์ฟ อนุวัฒน์'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE