ทอล์ก-กะ-เทย | EP.52 เทปพิเศษรวมเรื่องเล่า "ขวัญใจมหาชน"

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE