ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.50 แขกรับเชิญ ‘แอฟ ทักษอร, หนูเล็ก, ทาทา ยัง’

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE