ทอล์ก-กะ-เทย | EP.1 แขกรับเชิญ 'ฟ้าใส ปวีณสุดา, เก้า จิรายุ, ออกแบบ ชุติมณฑน์'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE