ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.55 แขกรับเชิญ ‘คุณแพร วทานิกา & คุณเพ็บ นัยน์ชนก, เอมมี่ มรกต’

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE