ทอล์ก-กะ-เทย | EP.59 แขกรับเชิญ 'เอ ศุภชัย, แพท พาวเวอร์แพท'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE