ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.116 | แขกรับเชิญ 'เอแคลร์ จือปาก' และ 'เอิ้ก ชาลิสา'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE