ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.149 | แขกรับเชิญ 'เจี๊ยบ พิจิตตรา' และ 'แอนโทเนีย โพซิ้ว'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE