ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.124 | แขกรับเชิญ 'ออย ธนา' และ 'ลิฟท์ สุพจน์'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE