ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.15 แขกรับเชิญ 'จียอน, เฌอปราง, เจมมี่เจมส์, CREAM'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE