ทอล์ก-กะ-เทย | EP.48 แขกรับเชิญ 'TRINITY, URBOYTJ'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE