ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.103 | แขกรับเชิญ 'โจ๊ก โซคูล'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE