#เคเอฟซีคริสมีมายบอกซ์ #GMMTV LIVE! คริส พีรวัส มาตามสัญญา และร่วมส่งความสุขกับ KFC My Box

NEXT #เคเอฟซีมายบอกซ์มายคริส #GMMTV LIVE! ร่วมส่งความสุขกับคริส พีรวัส และ KFC My Box

GMMTV LIVE

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   PRIVACY NOTICE  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE