ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.143 | แขกรับเชิญ 'ปราง กัญญ์ณรัณ'

NEXT ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.142 | แขกรับเชิญ 'เชอรี่ เข็มอัปสร'

ทอล์ก-กะ-เทยส์

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE