SIDE BY SIDE BRIGHT WIN CONCERT SPECIAL EDITION PHOTOBOOK

โฟโต้บุ๊คเล่มพิเศษที่รวบรวมภาพ ไบร์ท วชิรวิชญ์ และ วิน เมธวิน ระหว่างการทำงานก่อนถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของทั้งสองคน Side by Side Bright Win Concert ที่ทั้งคู่ได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่คอนเซปต์ จนถึงการโชว์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ให้ทุกคนได้เก็บภาพในทุกความตั้งใจที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมาให้เห็น เป็นความทรงจำครั้งสำคัญใน Side by Side Bright Win Concert 

 

รายละเอียด: 

Photobook ขนาด 22 x 29 ซม. จำนวน 80 หน้า พิเศษภาพพาโนรามาที่สามารถเปิดเป็นภาพขนาดใหญ่ของทั้งคู่ได้ 

 

Exclusive photobook filled with images of Bright Vachirawit and Win Metawin as they prepared for their first major concert, Side by Side Bright Win Concert, in which both of them participate in every step of the process, from conceptualizing ideas to designing each show, a must-have collectible item commemorating Bright and Win's dedication in Side by Side Bright Win Concert

 

Product details:

Photobook 22 x 29 cm, 80 pages, with special panorama picture of Bright and Win

฿690.00

RELATED PRODUCTS