SARAWAT-TINE BRACELET | สร้อยข้อมือ สารวัตร-ไทน์

SOLD OUT

สร้อยข้อมือ “สารวัตร-ไทน์” ของขวัญแทนใจจากสารวัตร มาพร้อมกับกระเป๋าผ้าใส่สร้อย S/T จากซีรีส์เพราะเราคู่กัน 2gether the series
(สร้อยข้อมือ 1 เส้น กระเป๋า 1 ใบ)

2gether the Series “Sarawat-Tine” Bracelet, a meaningful couple gift from Sarawat to Tine with a lovely S/T bracelet pouch
(1 bracelet + 1 pouch)

฿350.00

RELATED PRODUCTS