GF GAME OF FORTUNE | GEMINI FOURTH MY TURN CONCERT

ชิงเจ้าแห่ง GF GAME OF FORTUNE

จำนวนผู้เล่น : 2-4 คน

กติกาการชนะ : เดินถึงช่อง WINNER (21) พอดี  กรณีหาผู้ชนะไม่ได้ นับจำนวนเงินที่เหลือ + มูลค่าราคาขายทอดตลาดของสถานที่ที่ซื้อไว้ หากผู้เล่นคนใดมั่งคั่งที่สุด คือ ผู้ชนะ


ขั้นตอนการเล่น :

1. หาลำดับใครเริ่มเล่นก่อน

2. ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวเดิน ที่ต่างกัน คนละ 1 ตัว

3. ผู้เล่นทุกคนจะได้รับเงินตั้งต้นเกม คนละ 500 GF

4. ให้ผู้เล่นวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้น เมื่อทอยลูกเต๋า 2 ลูกได้จำนวนเท่าไหร่ ก็ให้เดินไปข้างหน้าตามจำนวนนั้น

5. หากเดินไปตกในช่องใดให้อยู่ช่องนั้นหรือถ้าเกิดช่องนั้นมีภารกิจ ให้ทำตามภารกิจนั้น

6. ผู้เล่นสามารถซื้อการ์ดได้ต่อเมื่อเดินไปตกในช่องที่มีสิทธิ์ซื้อการ์ดเท่านั้น และไม่สามารถเลือกการ์ดได้

    การ์ด 1 ใบ = 200 GF การ์ดที่ถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจนกว่าจะจบเกม

7. ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของสถานที่ได้  หากมีผู้เล่นอื่นเดินมาตกในช่องที่มีเจ้าของจะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเจ้าของตามราคาที่กำหนด และเจ้าของที่จะสามารถขายสถานที่นั้นๆ ได้ต่อเมื่อเดินมาตกในช่องของตัวเองเท่านั้น โดยแต่ละสถานที่จะมีมูลค่าต่างๆ ดังนี้

    (3) หมู่บ้านมัมหมี มูลค่า 500 GF หากผู้เล่นคนอื่นเดินมาตกในช่องนี้ จะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเจ้าของที่ 200 GF กรณีขายคืนจะมีมูลค่าขายทอดตลาด 700 GF

    (7) ร้านผัก BOBA มูลค่า 600 GF หากผู้เล่นคนอื่นเดินมาตกในช่องนี้ จะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเจ้าของที่ 300 GF กรณีขายคืนจะมีมูลค่าขายทอดตลาด 1000 GF

    (12) ร้านอมยิ้ม มูลค่า 500 GF หากผู้เล่นคนอื่นเดินมาตกในช่องนี้ จะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเจ้าของที่ 200 GF กรณีขายคืนจะมีมูลค่าขายทอดตลาด 700 GF

    (19) ร้านเทมปุระ Tempopo มูลค่า 600 GF หากผู้เล่นคนอื่นเดินมาตกในช่องนี้ จะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเจ้าของที่ 300 GF กรณีขายคืนจะมีมูลค่าขายทอดตลาด 1000 GF

8. หากผู้เล่นมีเงินไม่พอจ่ายค่าผ่านทางหรือจ่ายเงินตามกติกาในการ์ดที่เปิดได้ ผู้เล่นจะต้องหยุดเล่น 1 ตา และกู้เงินจากกองกลางเพื่อใช้จ่ายค่าผ่านทางหรือจ่ายเงินตามกติกาในการ์ดที่เปิดได้ และจะต้องคืนเงินกลับเข้ากองกลางทันทีที่ผู้เล่นมีเงินตามจำนวนที่กู้ไว้

9. ทอยลูกเต๋า เดินไปวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบผู้ชนะ เจ้าแห่ง GF GAME OF FORTUNE


ใน 1 กล่องประกอบด้วย

กระดานเกม 1 แผ่น 

ลูกเต๋า จำนวน 2 ลูก โดยด้านที่เป็นสัญลักษณ์ G และ F แทน 1 แต้ม 

เงิน 1000 GF จำนวน 2 ใบ  

เงิน 500 GF จำนวน 4 ใบ 

เงิน 100 GF จำนวน 20 ใบ

การ์ดภารกิจ จำนวน 30 ใบ 

การ์ดที่ดิน จำนวน 4 ใบ  

ตัวเดินโมเดลยางหยอด จำนวน 2 ตัว เป็นตัวเจมีไนน์และโฟร์ท

ตัวเดินกระดาษ จำนวน 2 ตัว เป็นตัวชินชิลล่าและไลอ้อน


GF GAME OF FORTUNE

Numbers of players: 2-4

Objective: The player who lands exactly on the ‘WINNER’ space (21) is the winner. If the winner cannot be determined, count the money + the market value of owned properties each player has left.

The wealthiest player is the winner of GF Game of Fortune.


Game Play:

1.  Determine the player's play order.

2.  Each player chooses one token to represent them.

3.  Each player is given 500 GF at the start of the game.

4.  Each player places their tokens at the ‘START’, throws the pair of dice and moves their tokens the number of spaces indicated by the sum of two dice.

5.  If the player's token lands on a space with a mission, the player must follow the instructions indicated on that space.

6.  Players can only buy Chance cards when they land on spaces with a card sign indicating buying / getting a Chance card. Players are unable to select the Chance card of their choice. A single Chance card costs 200 GF. Once a Chance card has been used, it cannot be used again during the course of the game.

7.  Unowned properties can be purchased by players. If another player lands on a space owned by another player, they must pay the entry fee to the owner according to the specified price. The owner can sell their properties only when they land on their own property spaces. Each property has different values as follows:

(3)  Mommy Village: The purchase price is 500 GF. If another player lands on this space, they must pay the owner 200 GF as an entry fee. If the 

        owner wishes to resell this property, the market value is 700 GF.

(7)  BOBA Veggie Store: The purchase price is 600 GF. If another player lands on this space, they must pay the owner 300 GF as an entry fee. If the     

        owner wishes to resell this property, the market value is 1000 GF.

(12)  Candy Store: The purchase price is 500 GF. If another player lands on this space, they must pay the owner 200 GF as an entry fee. If the owner 

        wishes to resell this property, the market value is 700 GF.

(19)  Tempura Restaurant: The purchase price is 600 GF. If another player lands on this space, they must pay the owner 300 GF as an entry fee. If the 

        owner wishes to resell this property, the market value is 1000 GF.

8.  If a player does not have enough money to pay the entry fee or any other required payment as stated on the card they pick, that player must pause  for one turn and borrow money from the pot to pay. When the player has enough money to repay, they must immediately return the money to the pot.

9.  Roll the dice and move around the board until a player is declared the winner of the GF GAME OF FORTUNE.


In the box:

1 game board

2 dice ( “G” and “F” on each dice = 1)

2 x 1000 GF banknotes

4 x 500 GF banknotes

20 x 100 GF banknotes

30 x Chance cards

4 x Property cards

2 x Rubber tokens (Gemini & Fourth)

2 x Paper tokens (Chinzhilla & Lion)


***LANGUAGE : TH / EN***


฿1,490.00
In Stock
จัดส่งสินค้า ภายใน 5-10 วันทำการ | Shipping within 5-10 working days.
In one order, you can order all products with different shipment dates (In stock, awaiting stock or pre-order products). However, all items will be shipped out together based on the farthest availability date in that order. Please check the dates specified in the delivery details again.

For domestic delivery only, we recommend you to separate pre-order items from non pre-order and awaiting stock items for faster delivery.

การสั่งซื้อสินค้าปกติ (In Stock), สินค้ารอผลิต (Awaiting Stock), สินค้าพรีออเดอร์ (Pre-Order) ที่มีกำหนดวันจัดส่งสินค้าแตกต่างกัน สินค้าทั้งหมดที่อยู่ในคำสั่งซื้อเดียวกัน จะถูกจัดส่งพร้อมกันตามกำหนดวันที่ระบุไว้ลำดับสุดท้ายของคำสั่งซื้อนั้นๆ

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งภายในประเทศไทย แนะนำให้สั่งซื้อสินค้าปกติ (In Stock), สินค้ารอผลิต (Awaiting Stock) และสินค้าพรีออเดอร์ (Pre-Order) แยกออกจากกันคนละคำสั่งซื้อ เพื่อให้การจัดส่งสินค้าปกติเป็นไปตามกำหนด


RELATED PRODUCTS